Stichting Kunst en Cultuur Amsterdam Centrum ondersteunt kunst- en cultuurprojecten in het centrum van Amsterdam.

 

Subsidievoorwaarden

Hieronder worden de voorwaarden op een rijtje gezet waaraan een project moet voldoen om in aanmerking te komen voor  subsidie.

 

Aan de volgend voorwaarden moet het project altijd voldoen:

 • het moet zich afspelen in het werkgebied van de stichting
 • het moet laagdrempelig zijn
 • het moet voor iedereen toegankelijk zijn
 • het moet kleinschalig zijn
 • er mag geen winstoogmerk zijn

Daarnaast wordt door de stichting gestreefd naar:

 • spreiding in disciplines
 • spreiding in tijd en plaats

De volgende praktische voorwaarden worden bij toekenning gehanteerd:

 • de betaling vindt plaats na akkoordbevinding van een schriftelijke verantwoording van de daadwerkelijk gemaakte kosten
 • honoraria en salarissen worden niet gesubsidieerd
 • subsidiëring gebeurt op grond van een vooraf overgelegde begroting     
 • subsidies worden eens per maand toegekend na advies van de werkgroep
 • na afloop van het project wordt door de aanvrager een verslag ingeleverd
 • als een aanvraag met begroting minimaal 8 weken voor het betreffende evenement is ingediend, wordt er binnen maximaal 6 weken beslist over een toekenning
 • in beginsel geldt een maximum subsidiebedrag van 1000 euro per project. Als de (beperkte) middelen van de stichting voor het jaar op zijn is dat een reden tot afwijzing.

 

 

Nieuws

Facebook Pagelike Widget