De stichting Kunst en Cultuur Amsterdam Centrum

 

Bestuur

Huguette Mackay (voorzitter ad interim)
Marijke Knies (secretaris / penningmeester)
Henri van Poll, bestuurder (pers- en publiciteit)

_______________________________

 

Geschiedenis

Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw worden er kleinschalige, culturele activiteiten georganiseerd in het centrum van Amsterdam. Aanvankelijk onder de naam Werkgroep Stadshart. Een deel van de subsidie die de gemeente aan het buurtcentrum d’Oude Stad had toegewezen gebruikte de werkgroep Stadshart voor haar culturele werkzaamheden.

 

Sinds 2014 is de werkgroep zelfstandig en heeft haar activiteiten voortgezet onder de naam stichting Kunst & Cultuur Amsterdam Centrum. De gemeente stelde een budget ter beschikking en het bestuur van de stichting beoordeelde of de aanvragen ten behoeve van culturele, kleinschalige projecten paste in haar beleid.

 

Onder de paraplu van de Stichting Kunst en Cultuur Amsterdam Centrum werd in 2018 een samenwerkingsverband aangegaan met twee andere werkgroepen, te weten Centrum Oost en Jordaan/Gouden Reael. Deze samenwerking was van korte duur daar de gemeente had besloten dat de stichting niet meer bevoegd was om subsidie te verdelen. Het samenwerkingsverband werd ontbonden en de subsidie stopgezet.

 

Vanaf begin 2019 wordt voor elke culturele activiteit een subsidie aangevraagd bij de afdeling Cultuur.

 

De stichting Kunst & Cultuur Amsterdam Centrum heeft nu als voornaamste activiteit het beheer over de vitrines in de Sint Antoniesbreestraat. Uitbreiding van activiteiten ligt in het verschiet.

 

Werkgebied van de stichting

Het werkgebied van de stichting bestaat uit het blauwe gedeelte in het kaartje hieronder.

 

Wijziging in subsidiëring

Ten gevolge van een wijziging in de gemeentelijke subsidieregeling van kunst- en cultuuractiviteiten treedt de Stichting Kunst en Cultuur Amsterdam Centrum vanaf 1 januari 2019 niet meer op als intermediair voor initiatiefnemers. Particulieren en kunst- en cultuurinstellingen kunnen subsidie voor activiteiten op het gebied van kunst en cultuur bij het stadsdeel Centrum aanvragen: Subsidie Eenmalige gebiedsgebonden kunst- en cultuuractiviteiten Centrum.