Stichting Kunst en Cultuur Amsterdam Centrum ondersteunt kunst- en cultuurprojecten in het centrum van Amsterdam.

 

 

Kunst en Cultuur Amsterdam Centrum

 

BELANGRIJK: Ten gevolge van een wijziging in de gemeentelijke subsidieregeling van kunst- en cultuuractiviteiten treedt de Stichting Kunst en Cultuur Amsterdam Centrum vanaf 1 januari 2019 niet meer op als intermediair voor initiatiefnemers. Particulieren en kunst- en cultuurinstellingen kunnen subsidie voor activiteiten op het gebied van kunst en cultuur bij het stadsdeel Centrum aanvragen: Subsidie Eenmalige gebiedsgebonden kunst- en cultuuractiviteiten Centrum.


 

Red de stichting Kunst & Cultuur Amsterdam Centrum en teken de petitie!

 

Gemeente zet burgerinitiatief bij kunst en cultuur in de buurt buiten spel

 

De Stichting Kunst & Cultuur Amsterdam Centrum initieert en ondersteunt met gemeentelijk geld culturele initiatieven in de binnenstad, de Jordaan en Centrum Oost.

De stichting die geheel uit vrijwilligers bestaat omarmt de creatieve inbreng van de bewoners en kan dankzij de korte lijnen snelle beslissingen nemen bij de totstandkoming van projecten en ideeën die van belang zijn voor de gehele buurt. Laagdrempelig, kleinschalig en buurtgebonden. De stichting opereert onafhankelijk, vrijwilligers uit de buurt treden op als adviseurs en verdelen het geld.

Nauwelijks een jaar actief in deze vorm met drie werkgroepen die bekend zijn met wat er leeft in de buurt wil het stadsdeel heft in eigen hand nemen en zet de subsidie stop op formele gronden. Hetgeen zal resulteren in een grotere afstand tot de buurt en een langdurige besluitvorming.

Als u de stichting wilt ondersteunen in haar voornemen om deze vorm van bewonersparticipatie voort te zetten teken dan onderstaande petitie:

 

https://petities.nl/petitions/red-de-stichting-kunst-cultuur-amsterdam-centrum/


 

De Gemeente Amsterdam stelt jaarlijks een bedrag ter beschikking aan de stichting Kunst en Cultuur Amsterdam Centrum. De Stichting stimuleert, initieert en ondersteunt de presentatie van kleinschalige culturele activiteiten in het Centrum van Amsterdam. Lees meer...

 

Subsidievoorwaarden

De aanvraag moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • betaling vindt plaats na afloop van de activiteit aan de hand van de daadwerkelijk gemaakte kosten.
  • honoraria en salarissen worden niet gesubsidieerd
  • subsidiëring gebeurt op grond van een vooraf overlegde begroting
  • als een aanvraag met begroting minimaal 8 weken voor het betreffende evenement is ingediend, wordt binnen maximaal zes weken beslist over een toekenning
  • in beginsel geldt een maximum subsidiebedrag van € 1000 per project. Als de (beperkte) middelen van de stichting op zijn is dat een reden tot afwijzing
  • na afloop van het project wordt door de aanvrager een verslag met enkele foto’s ingeleverd

 

Subsidie aanvragen

Je doet een subsidieaanvraag door het aanvraagformulier volledig in te vullen. De stichting beslist elke eerste vrijdag van de maand over ingekomen aanvragen. Je hoort in de meeste gevallen binnen een week of je aanvraag wordt gehonoreerd. Start hier je aanvraag

 

 

 

 

Nieuws

Facebook Pagelike Widget