Stichting Kunst en Cultuur Amsterdam Centrum ondersteunt kunst- en cultuurprojecten in het centrum van Amsterdam.

 

 

Kunst en Cultuur Amsterdam Centrum

 

BELANGRIJK: Ten gevolge van een wijziging in de gemeentelijke subsidieregeling van kunst- en cultuuractiviteiten zal de Stichting Kunst en Cultuur Amsterdam Centrum vanaf 1 januari 2019 niet meer optreden als intermediair voor initiatiefnemers. Deze kunnen vanaf die datum hun subsidieaanvraag bij het stadsdeel Centrum indienen, te weten de heer Arjan Muggen, adviseur Basisvoorzieningen Sociaal, a.muggen@amsterdam.nl

 


 

De Gemeente Amsterdam stelt jaarlijks een bedrag ter beschikking aan de stichting Kunst en Cultuur Amsterdam Centrum. De Stichting stimuleert, initieert en ondersteunt de presentatie van kleinschalige culturele activiteiten in het Centrum van Amsterdam. Lees meer...

 

Subsidievoorwaarden

De aanvraag moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • betaling vindt plaats na afloop van de activiteit aan de hand van de daadwerkelijk gemaakte kosten.
  • honoraria en salarissen worden niet gesubsidieerd
  • subsidiëring gebeurt op grond van een vooraf overlegde begroting
  • als een aanvraag met begroting minimaal 8 weken voor het betreffende evenement is ingediend, wordt binnen maximaal zes weken beslist over een toekenning
  • in beginsel geldt een maximum subsidiebedrag van € 1000 per project. Als de (beperkte) middelen van de stichting op zijn is dat een reden tot afwijzing
  • na afloop van het project wordt door de aanvrager een verslag met enkele foto’s ingeleverd

 

Subsidie aanvragen

Je doet een subsidieaanvraag door het aanvraagformulier volledig in te vullen. De stichting beslist elke eerste vrijdag van de maand over ingekomen aanvragen. Je hoort in de meeste gevallen binnen een week of je aanvraag wordt gehonoreerd. Start hier je aanvraag

 

 

 

 

Nieuws

Facebook Pagelike Widget